Instruktørerne udvikler sig.

Vores dygtige instruktører bliver endnu dygtigere.

Under navnet Rudy Miller Akademiet er en række af foreningens instruktører i gang med at udvikle deres kompetencer. Hen over efteråret kører der 4 moduler, som har til hensigt at gøre vores, i forvejen, dygtige instruktører endnu skarpere.

I det første modul fokuserede vi på lederkompetencer som at sætte mål, lede situationsbestemt og være bevidst om sit menneskesyn.

Modul to havde fokus på læring, og hvordan alle har deres egen måde tilegne sig ny viden på. I det næste to moduler vil fokus dels være på coaching og på kommunikation.

Allerede nu har flere instruktører taget den nye viden i brug, og på den måde kan vi allerede tillade os at kalde Akademiet en succes.