Vores vision

Vi vil være bedst.

Vi vil have et hold i top tre i alle rækker nationalt og i top tre på Nordisk niveau på junior og senior siden samt bidrage med gymnaster til det danske landshold på junior og senior siden.

Mission

Vi arbejder målrettet med udvikling af konkurrencegymnaster og instruktører med henblik på at skabe hold, som tilhører den absolutte elite i national og international TeamGym.

Vores arbejde bygger på respekt for den enkelte gymnasts færdigheder og modenhed, konkurrence i en sportslig og fair atmosfære, frivillig indsats og engagement.

Værdier

Engagement

Vi forventer engageret indsats af bestyrelsen med henblik på at skabe de nødvendige forudsætninger for Bolbrogymnasterne til at opnå visionen.

Vi forventer engagerede instruktører, som arbejder sammen med involverede parter rettet mod udvikling af gymnasternes færdigheder. Engagerede deltagende gymnaster og forældre.

Fælles mål

Vi forventer, at alle involverede parter i Bolbrogymnasterne samarbejder om at nå fælles definerede målsætninger.

Positiv og konstruktiv kultur i foreningen – hvor fællesskab, kammeratskab og tryghed er den primære forudsætning for at vi lykkedes.

Bestyrelsen og instruktører i samarbejde med forældre og gymnaster har en løbende dialog om træningsplanlægning med henblik på at forbygge akutte og overbelastningsskader.