Generalforsamling 24. april 2019

Referat af generalforsamling i Bolbrogymnasterne – 24. april 2019

Velkomst ved formand Lars Thygesen.

Ad. 1: Valg af dirigent og referent

Kenneth Arndal valgt til dirigent, Katja Kok valgt til referent.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning for 2018.

Der er ca 150 gymnaster i foreningen i dette år.

2018 var et godt år for Bolbrogymnasterne. Juniorpigerne vandt guld ved de Nordiske mesterskaber, Mikro 1 vandt sølv ved DM, Mini 1 vandt guld ved DM og Junior 1 vandt guld ved DM.

På seniorsiden er samarbejdet mellem OGF, Bellinge og Bolbrogymnasterne rigtig godt I gang. Der er ca. 50 seniorgymnaster I alt, og mange giver udtryk for, at de er glade for seniorsamarbejdet.

Ad. 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2018.

Bettina gennemgik regnskabet for 2018. Det ser fint og fornuftigt ud, med et samlet overskud for 2018 på 7.333,- kroner.

Ad. 4. Budgetforslag for 2019.

I 2019 afholder Bolbrogymnasterne ingen stævner, det betyder noget på indtægtssiden. I 2018 var der fortjeneste på afholdelse af stævner for 87.787,- kroner, så det er en indtægt vi ikke har i 2019. Det er blevet svært at afholde stævner, da Odense Kommune kræver, at hallen afgives til Odense Håndbold I tilfælde af håndboldkamp.

Der er et forslag om, at give de unge instruktører trænerkurser, det vil muligvis gøre, at der i 2019 må tages af egenkapitalen. Men det er vigtigt, at de unge instruktører bliver uddannede.

Ad. 5. Vedtægtsændringer 

Der er et forslag om mindre rettelser til vedtægterne. Det er først og fremmest i forhold til de ændringer der har været i tidens løb. Vedtægterne med forslag til rettelserne lægges på hjemmesiden.

Ad. 6. Valg af sekretær 

Claus Wang Thomsen er valgt.

Ad. 7. Valg af kasserer

Bettina Knudsen er valgt.

Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlem

Jens Rasmussen er valgt.

Ad. 9. Valg af 2 suppleanter for 1 år 

Karen Nielsen og Kenneth Arndal er valgt.

Ad. 10. Valg af revisor.

Der indhentes tilbud fra en revisor i Odense, da det er forbundet med en del transport, at have en revisor i Århus, hvor den nuværende revisor (Beierholm) holder til.

Generalforsamlingen godkender valg af en anden revisor, hvis der kan findes en revisor der kan give et tilbud på max 15.000,- kroner. Ellers fortsættes der med Beierholm i Århus.

Ad. 11: Eventuelt.

Der var et forslag om at gå sammen med andre gymnastikforeninger om at kontakte Odense Kommune med henblik på at gøre Odense Kommune opmærksomme på det store pres, der er på de nuværende gymnastikfaciliteter i Odense. Der er brug for, at der bliver udvidet/bygget nyt/bygget om, så gymnaster får mulighed for at udvikle sig på lige fod med resten af landet, og så der er plads til ALLE de børn og unge i Odense Kommune der gerne vil dyrke gymnastikken.

Opfordring til at tænke kreativt. Kontakt Rikke Neess.

Odense d. 24. April 2018

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Bolbrogymnasterne.