Krav om brug af mundbind – og øvrige gældende regler

Mundbund corona covid-19

Fra Torsdag d. 29/10 og foreløbigt frem til d. 2/1 er der krav om brug af mundbind indendørs ved idrætsfaciliteter. Derudover gælder de tidligere udstukne regler stadig – dem finder du nederst i denne artikel.

Dette betyder at, ved træning i Odense Idrætshal, skal alle på 12 år og derover bære mundbind fra man kommer i idrætshallen og indtil man stiller sin ting i Springcentret og påbegynder træning. Man skal altså ikke bære mundbindet under træningen. Skal man på toilettet (dvs. ud på gangen) skal mundbindet på igen.  

Ved træning på Vestre Skole og Rømersvej bæres mundbind fra man går ind, og indtil man har sat sine ting i omklædningsrummet og går ind i hallen. Her skal mundbindet ikke tages på ved toiletbesøg. 

Husk ved brug af mundbind:  

 • Sprit hænder før du tager mundbindet på. 
 • Rør så lidt ved dit mundbind som muligt. 
 • Engangsmundbind der kun har været brugt ganske kortvarigt kan genbruges. Opbevar dit mundbind i en lukkede plasticpose. (Gælder også genanvendelige mundbind.)  
 • Mundbind skal opbevares i egen gymnastiktaske og må ikke ligge frit fremme på bænke, borde, stole mm.  

Gymnaster/børn under 12 år er fritaget for brug af mundbind. 

Vi henstiller til, at forældre forsat afleverer og henter pigerne efter ‘Kiss and drive’ princippet, med henblik på at kunne overholde forsamlingsforbuddet. Har du behov for at snakke med en træner, så aftal  dette over sms eller mail. Husk mundbind hvis du, af den ene eller anden årsag, som forældre har behov for at gå indenfor ved Idrætsfaciliteterne.  

Husk forsat at spritte eller vaske hænder, når du ankommer og går fra idrætsfaciliteterne, samt jævnligt undervejs i træningen.  

Er du syg eller utilpas skal du blive hjemme og må først komme til træning igen 48 timer efter sidste symptom.  

Coronaretningslinjerne skal stadig overholdes til træningerne.

De forholdsregler der skal overholdes i Idrætshallen er:

DERUDOVER GÆLDER FØLGENDE REGLER:

Gymnasten skal bruge rene strømper eller gymnastik sko under træningen i hallen. Bruges bare fødder skal de vaskes med sprit.

Når du kommer afleveres du ved bag-indgangen til idrætshallen , Møllemarksvej / isstadion. Det er ‘Kiss and drive’

Vær omklædt hjemmefra i gymnastiktøj der ikke skiller af på maven – trøjen i bukserne, ingen bar mave.

Vent ved bagindgangen.
Din gruppe blir hentet her, så husk du må ikke gå ind i hallen selv . 🚫
Hold afstand
Ingen forældre/ følgere eller tilskuere i hallen .⛔️

HUSK.
A.Hvis du ikke føler dig rask , har symptomer , feber , ondt i halsen , sløj m.m så bliv hjemme.
B. Instruktøren har pligt til at ringe efter dine forældre hvis du ikke skønnes rask .
C. Er du særlig udsat så lad være med at komme i gymhallen .

I hallen :

 1. Du hentes ved bagindgangen .
 2. Når vi kommer ind i hallen sprittes hænder.
 3. Så stiller du dine sko i reolen og tager rene strømper eller gymnastik sko på 🥿.👣🧦
  Hvis du har bare tæer skal de vaskes og sprittes før træning.
 4. Stil din drikke dunk på rulle bordet, husk navn.
 5. Hvis du skal på toilettet så husk god håndvask . 🤝
 6. Imellem de forskellige stationer (rotationer) sprittes hænder / fødder .
  Du skal blive i din gruppe hele tiden .
  Instruktørerne rengør de brugte redskaber.
 7. Når træningen er færdig:
  – Skiftes sko/strømper
  – Husk din drikkedunk .
  – Hænderne sprittes når du forlader hallen .

Efter træning og andre oplysninger:

 • Når gymnasterne forlader hallen gør instruktørerne hallen ren / desinficerer sugende underlag som grave, baner m.m og der luftes ud. Hallen skal være TOM.
 • Først herefter har ny forening og gymnaster adgang.
 • ‘Pomfrit-graven’ er lukket.
 • Rengøringen i hallen er meget omstændelig , tidskrævende og bekostelig, da det er foreningerne selv der udfører og betaler for div. sprit og desinficerings produkter .
  Hallen sørger for hyppig rengøring på toiletter, ekstra gulvvask, samt rengøring / afspritning af stole/ borde, døre, håndtag mm.
 • Så vis hensyn og vær forstående selv om det lige tager 5 min mere , inden gymnasterne kan komme ind/ud i hallen. 

De forskellige hold er blevet underrettet i deres respektive Facebookgrupper – her bliver de løbende holdt orienteret om tider og steder for Deres egne holds træninger.