Generalforsamling 22. september 2020

Referat af generalforsamling i Bolbrogymnasterne – 22. september 2020

Velkomst ved formand Lars Thygesen.

Ad. 1: Valg af dirigent og referent

Jakob Baunsgaard er valgt som dirigent, referent er – Marie Zoffmann

Gennemgang af det formelle: Generalforsamlingen er lovlig. Den er flyttet pga Corona-restriktioner (force majeure, lovlighed i forhold til vedtægter §9 er godkendt af advokat), men den er varslet rettidig og datoen har været offentliggjort på klubbens Facebook-side og hjemmeside.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Der tages referat, som vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside. Såfremt der kommer afstemninger, vil de blive gjort skriftligt.

Regnskabet er klar pr. dags dato, og der har ikke været pre-forespørgsler.

Ad. 2. Formandens beretning for 2019.

Tak for ordet, og tak til jer, der har valgt at bruge en tirsdag aften på Bolbrogymnasterne.

2019 er stort set en gentagelse af forgangne år, Bolbrogymnasterne er stadigvæk i toppen af dansk TeamGym.

Med foreningens ca. 175 aktive gymnaster, må man sige, at vi gør det meget godt.

Man kan jo som regel måle lidt på, hvad placeringer der kommer ud af sådan en sæson, og 2019 var jo ingen undtagelse.

Ved DM i var vi igen repræsenteret i minirækken, som gav en flot sølvmedalje til foreningen, og i juniorrækken blev det til en vældig flot guldmedalje. Man skal jo heller ikke glemme alle de medaljer, pigerne har høstet ved de andre forskellige konkurrencer, hvor både Mini 1 og Junior 1 blev forbundsmestre.

I seniorafdelingen var året 2019 også året, hvor vores samarbejde med Bellinge og OGF bar frugt for første gang. Vores fælles mixhold kvalificerede sig til DM 2019, og kom hjem med en flor 3. plads og en bronzemedalje om halsen. Samarbejdet med Bellinge og OGF forventer vi os en hel del af fremadrettet, da antallet af seniorgymnaster stiger en anelse, hvilket vi jo håber på er høsten af det arbejde der er lagt i at skabe et senior miljø i Odense.

I 2019 var Bolbrogymnasterne vanen tro også repræsenteret på det danske TeamGym landshold med adskillige gymnaster. Der er dog ikke i denne stund helt styr på hvornår de kommer i ”kamp” igen

Det er jo næsten overflødigt at nævne, at Bolbrogymnasterne i 2019 deltog i diverse konkurrencer: Roskilde Gym Battle, Sæby spirer-cup (guldmedalje til Micro 1 og sølvmedalje til Micro 2), Bern-Spring-Cup, OD dag, Gymnasternes Dag osv.

Formandens beretning godkendes.

Ad. 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2019.

Kasserer (Bettina B. Knudsen) gennemgår regnskabet med kommentarer til diverse poster.

  • Flere indtægter pga. flere Mini & Micro hold
  • Derved også højere tilskud fra kommunen
  • Udgifter til stævner er højere, da der er flere hold til stævne og vi ikke har afhold nogle stævner i Odense, som kan modregnes.
  • Seniorkontingent overføres til Bellinge – samarbejde
  • Gaver til gymnaster = konfirmationsgaver og gaver/roser til stævner
  • Tøjudgifter = trænertøj – nye bukser til alle trænere
  • Godtgørelser = der har været lidt færre trænere
  • Fragt = frugt Og forplejning til børnehold
  • Lokaleleje – her mangler det beløb, da kommunen har været forsinket med at opkræve lokaleleje fra november og december – kommer i regnskabet for 2020
  • Der er første gang i flere år der er brugt af egenkapitalen (opsparingen)

Året 2019 afsluttes med en egenkapital på 180.337 kr

Ingen spørgsmål eller kommentar til regnskabet – Regnskabet godkendes

Ad. 4. Budgetforslag for 2020.

Der er blevet ansat en sportskoordinator og det forventes at udgiften til løn vil stige.

Kontingent et steget med 75 kr pr gymnast pr. halvår. Da det forventes at klubben få udgifter i forbindelse med rengøringskrav pga. Covid-19.

Der er i hallen blevet indkøbt en kold-tåge-maskine til rengøring, og det koster 100-150 kr pr gang den benyttes. Klubben ved endnu ikke hvad vores udgifter bliver til det.

Budget godkendt.

Ad. 5. Vedtægtsændringer 

Formanden har ikke modtaget forslag

Det opfordres til at vedtægterne gennemgås med hensyn til den mere stringent brug af klubbens navn.

Ad. 6. Valg af formand (2 år)

Lars Tygesen er genvalgt.

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlem

Martin Mechalí er genvalgt.

Ad. 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år 

Karen Nielsen og Kenneth Arndal er begge genvalgt.

Ad. 9. Valg af revisor.

Klubben bruger Beierholm, og det koster 10.500kr. Der vurderes at det ikke kan gøres billigere.

Revisor Beierholm genvælges.

Ad. 10: Eventuelt.

Ros til alle trænere – kreativt og flot arbejde med træningen.

Der er næsten ikke mistet nogen gymnaster ved opstart 2020.

Der er stadig mulighed for opdeling af kontingent.

Odense d. 26. september 2019

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Bolbrogymnasterne.