Generalforsamling 2020

DATOEN FOR GENERALFORSAMLINGEN ER RYKKET. Vi afholder, grundet Coronasituationen, årets Generalforsamling tirsdag den 22. september 2020 kl 19.00 på Bolbro Skole. Dette sker efter aftale med Odense Kommune.

Forslag der ønsket behandlet skal være indsendt pr. mail til formand Lars Tygesen senest 2 uger før den ordinære generalforsamling – altså den 8/9-2020. Mailadresse til forslag: larsrenetygesen@gmail.com

Generalforsamlingen oprindeligt indkaldt til tirsdag den. 28. april 2020, er flyttet til tirsdag den 22/9-2020

Bolbrogymnasterne afholder ordinær generalforsamling i Odense kultur og Idrætshus – Stadionvej 50 – 5200 Odense N – indgang K kl. 19,00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for 2019
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2019.
  4. Budgetforslag for 2020.
  5. Forslag og evt. vedtægtsændringer skal være formand Lars Tygesen i hænde senest d. 8/9-2020 på mail: larsrenetygesen@gmail.com
  6. Valg af formand – på valg er Lars Tygesen, som modtager genvalg.
  7. Valg af bestyrelsesmedlem – på valg er Martin Mechali, som modtager genvalg.
  8. Valg af suppleanter for 1 år – på valg er Karen Nielsen og Kenneth Arndal, som begge modtager genvalg.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.