Category Archives for "Nyt fra bestyrelsen"

Generalforsamling 2021

DATOEN FOR GENERALFORSAMLINGEN ER SAT. Vi afholder – grundet Coronasituationen – årets generalforsamling forskudt i forhold til de, i vedtægterne udstukne regler. Datoen er sat til tirsdag den 22/6-2021 kl. 19.30. Sted er Stadionvej 50, 5200 Odense V – Indgang H Forslag der ønskes behandlet skal være indsendt pr. mail til formand Lars Tygesen senest […]

Læs mere

Generalforsamling 2020

DATOEN FOR GENERALFORSAMLINGEN ER RYKKET. Vi afholder, grundet Coronasituationen, årets Generalforsamling tirsdag den 22. september 2020 kl 19.00 på Bolbro Skole. Dette sker efter aftale med Odense Kommune. Forslag der ønsket behandlet skal være indsendt pr. mail til formand Lars Tygesen senest 2 uger før den ordinære generalforsamling – altså den 8/9-2020. Mailadresse til forslag: […]

Læs mere

Dagsorden generalforsamling 24/4-2019

Onsdag den. 24. april 2019, afholder Bolbrogymnasterne ordinær generalforsamling i Odense kultur og Idrætshus – Stadionvej 50 – 5200 Odense N – indgang K. Kl. 19,00 Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning for 2018 Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2018. Budgetforslag for 2019. Forslag og evt. vedtægtsændringer skal være formand Lars […]

Læs mere