Generalforsamling 2023

 

DATOEN FOR GENERALFORSAMLINGEN ER SAT. Vi afholder årets generalforsamling i forhold til de, i vedtægterne, udstukne regler. Datoen er sat til torsdag den 27/4-2023 kl. 19.30. Sted er Stadionvej 50, 5200 Odense V – mødelokale K

Forslag der ønskes behandlet skal være indsendt pr. mail til bestyrelsen senest 2 uger før den ordinære generalforsamling – altså den 13/4-2022. Mailadresse til forslag: bolbrogymnasterne@proton.me

Dagsorden er som følger

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af kasserer – på valg er Bettina Knudsen, Bettina modtager genvalg
 7. Valg af bestyrelsesmedlem – på valg er Jens Jermiin Rasmussen, Jens modtager genvalg
 8. Valg af Sekretær – På valg er Kenneth Arndal, Kenneth modtager genvalg
 9. Valg af 2 suppleanter – på valg er Camilla Larsen, Camilla modtager genvalg, desuden er der en tom suppleant post som vi ønsker besat.
 10. Valg af revisor – valg hvert år
 11. Evt.