Generalforsamling 2024

 

DATOEN FOR GENERALFORSAMLINGEN ER SAT. Vi afholder årets generalforsamling i forhold til de, i vedtægterne, udstukne regler. Datoen er sat til torsdag den 11/4-2024 kl. 19.30. Sted er Stadionvej 50, 5200 Odense V – mødelokale K

Forslag der ønskes behandlet skal være indsendt pr. mail til bestyrelsen senest 2 uger før den ordinære generalforsamling – altså den 28/3-2024. Mailadresse til forslag: bolbrogymnasterne@proton.me

Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand – på valg er Stefan Tue Bjørnskov Høegh, Stefan modtager ikke genvalg – kandidat haves.
  7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem – på valg er Martin Méchali, Martin modtager ikke genvalg – kandidat haves
  8. Valg af 2 suppleanter – på valg er Camilla Larsen, Camilla modtager ikke genvalg og Cecilie Engberg, Cecilie modtager ikke genvalg. 2 kandidater ønskes.
  9. Valg af revisor – valg hvert år
  10. Evt.